Εκδόσεις

Το Κέντρο έχει επιδείξει κατά το τελευταίο διάστημα πλούσιο συγγραφικό και εκδοτικό έργο.
Από τις εκδόσεις αυτές ξεχωρίζουν:

α) Η επιστημονική επετηρίδα «Ύδωρ εκ Πέτρας» συλλογικός τόμος που μόλις κυκλοφόρησε.
Αντί άλλου απολογισμού, στο τέλος της επετηρίδας δημοσιεύτηκε αφιέρωμα στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του Κέντρου με επιμέλεια της Δ/ντριας των προγραμμάτων κυρίας Μαρίας Χατζηπαναγιώτη, Καθηγήτριας Φιλολόγου (σ. 229-304).

β) Τα Αγιονικοδημικά Μελετήματα, τόμος Β΄ με ειδικές ιστορικές μελέτες και σπάνια ανέκδοτα ελληνικά χειρόγραφα του 18ου και 19ου αιώνα.

Η πρωτότυπη αυτή έρευνα στα αρχεία του Αγίου Όρους και αλλαχού «ανατοποθετεί προβλήματα της διεθνούς έρευνας και προσφέρει νέα κείμενα και νέες πληροφορίες στην επιστήμη» (Πρόλογος Γεωργίου Μεταλληνού, Καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών). Τα συμπεράσματά της έχουν ευρεία απήχηση στον επιστημονικό και εκκλησιαστικό χώρο.